Adaptació al Dividend Digital

Dividend Digital !!!

Què és el “Dividend Digital”?

Procés pel qual els canals del servei de televisió 61 al 69 (banda de freqüències 790-862 MHz) deixaran d'utilitzar-se per tal que els ocupin els serveis de telefonia mòbil de 4ª generació. D'aquesta manera es podrà introduir una nova tecnologia (LTE), així com assegurar la cobertura de la banda ampla mòbil ultra ràpida al 98% de la població. Aquesta transició haurà d'haver finalitzat abans de l'1 de gener de 2015 i comportarà la reubicació dels canals de televisió que actualment es troben dins d'aquesta banda.

Què té a veure el dividend digital amb la LTE (4G Telefonia)?

Com a conseqüència de compartir aquest dos serveis (LTE TDT) en una mateixa franja de freqüències(UHF) hi ha una 1ª Fase de Adaptació de capçaleres, és a dir, s’han de modificar els amplificadors de les capçaleres de les comunitats.Hi ha diferents solucions depenent dels diferents tipus d’amplificadors.A partir del 1 de gener del 2015, és possible que les capçaleres de televisió de les Comunitats de Propietaris es puguin veure afectades per les emissions 4G/LTE. Entrant en la 2ª Fase: Resolució d'incidències LTE. Aquells immobles que es vegin afectats a partir de l’1 gener 2015 hauran de contactar amb el seu instal·lador autoritzat perquè estudiï les mesures a prendre per assegurar la protecció necessària davant les interferències causades per la Telefonia Mòbil 4G. Aprofitant el dividend digital, (1ª Fase) sí que es poden prendre mesures preventives, com Filtres Selectius, xarxa de distribució d'alt blindatge, etc. Aquestes mesures poden no ser suficients per eliminar el problema i requerir d’una segona intervenció correctiva.

Qui ha de fer la instal·lació del “Dividend Digital"?

Només podran realitzar adaptacions les empreses de telecomunicacions registrades al Ministeri d'Indústria i que per tant posseeixin un número d'Instal·lador Autoritzat. L’instal·lador Oficial és el que ha de facturar directament a la Comunitat. Hi haurà ajudes a l‘adaptació per instància de part de alguna administració? El Govern ha previst una partida de 290 Milions d'euros d‘ajuda a l‘adaptació al dividend el seu repartiment es defineix en un Reial Decret. Les subvencions duraran fins que no s’esgoti el fons.

.

.

.

ICT (Infraestructures Comuns de Telecomunicacions)

La constant evolució de les tecnologies disponibles actualment ha ampliat de manera notable l’oferta de programes de televisió i ràdio, i d’altres serveis de telecomunicació, com són la connexió a Internet o el servei per cable.

Per tal de garantir l’accés dels ciutadans a tot aquest ventall d’oportunitats, en els darrers anys s’està treballant en l’adequació dels habitatges pel que fa a la seva infraestructura de telecomunicacions.

Una ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions) és la instal•lació que, emplaçada a l’interior dels edificis, permet l’accés efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de telecomunicacions.

Els edificis de nova construcció, o aquells sotmesos a gran rehabilitació, han de comptar d’una ICT en el moment del lliurament dels habitatges als propietaris i en conseqüència han de preveure la recepció dels serveis de telecomunicació, com a mínim amb aquestes característiques:

Televisió i ràdio per ones terrestres / Televisió i ràdio per satèl•lit / Telefonia fixa / Telecomunicacions per cable.

CTE (Codi Tècnic de l'Edificació)

El passat 29 de març de 2006 es va publicar al BOE el “Real Decreto 314/2006” de 17 de Març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació.

Aquest Codi compren sis Exigències bàsiques, tres de Seguretat (estructural, en cas d’incendis i d’utilització) i tres de Habitabilitat (salubritat. protecció davant el soroll i estalvi d’energia).

També s’han publicat els Documents Bàsics que tenen per objecte establir regles i procediments que permetin complir les Exigències bàsiques. En relació a la Seguretat en cas d’incendis (SI) s’ha publicat, en la mateixa data, el Document Bàsic SI que inclou sis Seccions:

Propagació interior i exterior, evacuació d’ocupants, instal•lacions de protecció contra incendis, intervenció de bombers i resistència al foc de la estructura, juntament amb set anexes que inclouen la resistència al foc d’estructures de formigó armat, d’acer, de fusta y de fàbrica.

Aquest document bàsic va entrar vigor el passat dia 29 de Setembre de 2006.

SOL·LICITUD DE PRESSUPOST D'ADAPTACIÓ AL DIVIDEND DIGITAL

Faci'ns arribar la seva sol·licitud del Dividend Digital a través d'aquest formulari i obtingui unes condicions molt especials.

Formulari TDT
Imatge
Imatge


© 2017 PLANA FÀBREGA